İZMİR ULUDAĞ AKADEMİ İSG EĞİTİMLERİ

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Tanımı:

İş sağlığı ve güvenliği, işçi nüfusundaki hastalık ve yaralanmalardaki eğilimleri inceleyen ve bunları önlemek için strateji ve düzenlemeler öneren ve uygulayan halk sağlığı alanıdır. İş sağlığı ve güvenliği çok kapsamlı bir terim olup, toksikolojiden ergonomiye ve şiddetin önlenmesine kadar çok çeşitli disiplinleri kapsamaktadır.

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından incelenen ve düzenlenen konularda meslekler arasında büyük farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Örneğin,  yükseklikler ve ağır makineler gibi fiziksel tehditler, inşaat işçileri için daha fazla endişe kaynağı olabilirken, akıl sağlığı ve tekrarlayan stres yaralanmaları ofis ortamlarında daha fazla görülebilmektedir.

İzmir İş Güvenliği Kursu
İzmir İş Güvenliği Kursu

İş Sağlığı Ve Güvenliği Niçin Önemlidir?

Sektördeki her çalışan için işyeri güvenliği çok önemlidir; çünkü tüm çalışanlar güvenli ve korumalı bir ortamda çalışmak ister. Sağlık ve güvenlik, hem çalışanların hem de işverenlerin sağlığını geliştirmek için tüm endüstriler için kilit faktördür. Çalışanın korunmasını sağlamak şirketin görevi ve ahlaki sorumluluğudur.

Herkes sabah çalışmak için evinden sağlıklı bir şekilde çıktığı gibi akşam da evine sağlıklı olarak geri dönmek ister. Sevdiklerinizin asla eve dönmeyeceğini hiç hayal ettiniz mi? Ya da meydana gelen bir olay nedeniyle hastanede olduğuna dair bir telefon aldığınızı? Bu düşünceler sadece tüylerimizi diken diken eder. Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanın önemli olmasının nedeni de işte budur.

İşyeri sağlık ve güvenlik prosedürleri hem çalışanların hem de işverenlerin refahı için önemlidir; çünkü insan hayatının değeri ölçülemez ve can kaybına tahammül edilemez. İş kazaları sebebi ile bu tür kayıplar veya yaralanmalar ailelere büyük zarar verebilir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri,  İSG personelleri, işveren ve çalışan temsilcisinin ortak çalışmaları ile düzenlenir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ise bu ortak çalışma üyelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı 6331 Sayılı Kanunda şöyle yapılmıştır: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip teknik eleman olarak tanımı yapılmıştır.

 İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.

Kimler İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı Olabilir?

1-) İSG Uzmanı Adaylarının Aşağıdaki Bölüm Ve Programlardan Mezun Olması Gerekmektedir

 • Teknik Eğitim Fakültelerinin Tüm Bölümleri
 • Mimarlık Fakültelerinin Tüm Bölümleri
 • Mühendislik Fakültelerinin Tüm Bölümleri
 • Fen Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümleri
 • Meslek Yüksek Okullarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümleri

2-)  İSG Uzmanı Adayları İSG Eğitimi Zorundadırlar

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı adayları bakanlıkça eğitim vermeleri için gerekli izin ve belgelerin verildiği eğitim kurumlarından İSG eğitimi alma zorunluluğu vardır.

Kayıt İşlemleri: İzmir Uludağ Uzman Akademi’ye İSG eğitimleri için başvuran kursiyerlerin,

Diploma

Kimlik

Kurs Kayıt Başvuru Dilekçesi sunmaları gerekmektedir.

Eğitim Süreci: İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlığı eğitimleri 220 saat olmakla birlikte dersler üç farklı alanda yapılır.

Uzaktan eğitim: İzmir iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin Yeniuzman.isguzem.onlineeğitimsitesi üzerinden kayıtlı dersleri, eğitim kurumunun kişiye özel hazırlamış olduğu kullanıcı şifresi ile takip etmeleri sağlanılan derslerdir. Eğitim süresi 90 saattir. Kursiyerler gün içerisinde diledikleri saatlerde sistem üzerinden dersleri takip edebilirler.

Örgün Eğitim: Eğitimler,uzaktan eğitim programında olduğu gibi yine 90 saat olarak düzenlenmiştir. Dersler günde en fazla 6 saat olarak İzmir iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin dersliklerinde İSG eğitimcilerinin rehberliğinde işlenir.

Staj Eğitimi:  Bir günde 8 saat olmak üzere 5 işgünü içerisinde İSG hizmeti alan işyerlerinde, tehlike sınıfı gözetilerek, uygun işyerlerinde, İzmir iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin İSG uzmanları rehberliğinde yapılır.

COV-19 Pandemi Döneminde Eğitimler: Uludağ Uzman Akademi bütün şubelerinde uyguladığı gibi İzmir iş güvenliği kursunda da örgün eğitimleri bakanlığın da izni ile online sisteme taşımıştır. Böylelikle hem pandemi tedbirlerinin uygulanmasına katkı sağlayan İzmir iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi aynı zamanda eğitim alma konusunda zorluk yaşayan adaylara da eğitim alabilmeleri için yeni bir kapı aralamıştır.

3-) İSG Sınavlarına Katılım Sağlayıp Başarı Göstermek Zorundadırlar  

İSG Uzmanı adaylarına yönelik Aile, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından bir yılda iki defa olmak üzere İSG sınavları yapılmaktadır. İSG sınavında başarılı olamayan adaylar ÖSYM sınav işlemlerini gerçekleştirerek sonraki sınavlara tekrar kurs almadan girebilirler. 

4-) Bakanlık Tarafından Düzenlenen Sertifikaya Sahip Olmaları Gerekmektedir

İSG sınavlarında başarılı olan adaylara bakanlık tarafından İSG Uzmanlık Sertifikası düzenlenir.  İSG Uzmanları bu sertifika ile İSG Kâtip uygulaması üzerinden işlem hakkı elde ederek, görev yapmaya başlayabilirler.

C Sınıfı İSG Uzmanlığından B Sınıfı Uzmanlık İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

–  3 yıl tam zamanlı olarak C Sınıfı sertifikası ile çalışarak bu çalışmalarını İSG Kâtip sözleşmeleri ile belgelemek zorundalar.

  Başta İzmir iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi olmak üzere eğitim kurumlarından B sınıfı eğitim alıp başarı ile tamamlamalıdırlar.

  İSG- B Sınıfı Sınavlarına girerek gerekli başarıyı elde etmelidirler. 

 Gerekli işlemleri tamamlayarak İSG Kâtip üzerinden B Sınıfı Sertifikalarını almalıdırlar.    

B Sınıfı İSG Uzmanlığından A Sınıfı Uzmanlık İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 • İlk şart olarak B sınıfı İSG Uzmanlarının 4 yıl tam zamanlı olarak çalışarak bu çalışmalarını İSG Kâtip sözleşmeleri ile belgelemeleri gerekmektedir.
 • İzmir iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi başta olmak üzere eğitim kurumlarından, B sınıfı eğitim alıp başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.
 • İSG- B Sınıfı Sınavlarına girerek başarılı olmak zorundalar.

  – İSG Kâtip üzerinden gerekli işlemleri tamamlayıp A Sınıfı sertifikalarını bakanlıktan almalıdırlar.

İzmir İş Güvenliği Kursu Uludağ Uzman Akademi Hangi Eğitimleri Vermektedir?

 Uludağ Uzman Akademi 7 yılı aşkın bir süredir eğitim sektöründe farklı şehirlerde devam etmekte iken,  başta İSG A-B-C eğitimleri olmak üzere işyeri hekimliği ve işyeri hemşireliği, hijyen ve ilk yardım eğitimleri ile İzmir’de de eğitim hizmetlerine başlamıştır. Uludağ Uzman Akademi İzmir iş güvenliği kursunda, İSG alanında kariyer yapmak isteyen bütün sınıftaki kursiyerler için

 1. ISO 45001: 2018 İSG İç Denetçi Eğitimi
 2. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 3. ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
 4. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Temel Eğitimi
 5. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 6. ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 7. Proses Yönetimi Eğitimi
 8. Doküman Yönetimi Eğitimi düzenlemektedir.

İzmir iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi eğitimlerini kadrosundaki deneyimli eğiticilerin rehberliğinde gerçekleştirmektedir. Kursiyerlerine sunduğu ders materyalleri de yine eğiticileri tarafından hazırlanmış olmakla beraber ders materyallerinin piyasada satışı yoktur. 

İş güvenliği alanında eğitim almak istiyor veya işveren sahibi olarak personelinize ilk yardım ve hijyen eğitimi aldırmanız gerekiyorsa İzmir iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi hizmetinizdedir.

Daha önce eğitim almanıza rağmen sınavlarda başarısız olduysanız İzmir iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfasından ders notlarını ücretsiz indirebilirsiniz.

Eğitimleri bitirip, sınavlarda başarılı olmanıza rağmen henüz İSG alanında iş bulamadıysanız; https://www.facebook.com/taner.basol.311ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut adreslerimizden de iş ilanlarını takip ederek iş hayatınıza ilk adımı bizimle atabilirsiniz.

Ayrıca İSG alanında bütün soru ve önerileriniz için İzmir iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi eğitim departmanını arayabilir veya sitemiz üzerindeki WhatsApp uygulaması aracılığı ile bizler ile iletişime geçebilirsiniz.