İşyeri Hemşireliği Kursu (DSP Kursu)

İşyeri hemşireliği kursu, çalışanların sağlık ve güvenliği konularında uzmanlaşmalarını sağlayan önemli bir eğitim programıdır. Bu kurslar, iş sağlığı ve güvenliği alanında profesyonel bir kariyer yapmak isteyenlere yöneliktir. “Uludağ Uzman Akademi” firması da bu alanda kaliteli bir eğitim sunan bir kurumdur.

İşyeri Hemşireliği Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliği ve DSP Çalışanları

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hallerinin en üst seviyede geliştirilmesi ve sürdürülmesi ile ilgilenen bir disiplindir. İşyeri hemşireleri de bu alanda önemli bir role sahiptir. İşyerlerinde oluşabilecek acil durumlarda personelin sağlığını kontrol altına almakla sorumlu olan işyeri hemşireleri, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve belgelendirilmiş personeldir.

İşyeri Hemşirelerinin Görevleri Nelerdir?

  1. İşyeri hemşirelerinin görevleri oldukça çeşitlidir ve işyeri hekimleri ile işbirliği içinde çalışırlar.
  2. İşyeri hekimiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini planlar, değerlendirir, izler ve yönlendirirler.
  3. Ayrıca çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini kayıt altına alır, işyeri hekimine yardımcı olurlar.
  4. Özel politika gerektiren grupların takibini yapar ve gerekli sağlık muayenelerini sağlar.
  5. İşyerindeki ilk yardım hizmetlerinin organizasyonunda görev alır ve çalışanların sağlık eğitimine katkıda bulunur.
  6. Aynı zamanda işyerinin hijyen şartlarını denetler ve işyeri hekiminin verdiği diğer iş sağlığı ve güvenliği görevlerini yerine getirirler.

İşyeri Hemşiresi / Diğer Sağlık Personellerinin Çalışma Süreleri Nasıl Hesaplanır?

İşyeri hemşireleri işyerinin çalışan sayısına göre görev yaparlar.

Çalışan sayısı 10-49 arası olan çok tehlikeli işyerlerinde kişi başı ayda en az 10 dakika,

Çalışan sayısı 50-249 olan çok tehlikeliişyerlerinde kişi başı ayda en az 15 dakika

Çalışan sayısı 250’den fazla olan çok tehlikeli işyerlerinde kişi başı ayda en az 20 dakika görev yaparlar.

Kimler İşyeri Hemşiresi / DSP Olabilir?

İşyeri hemşireliği mesleğine girmek isteyenlerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen şartlar arasında uygun bir bölümden mezun olmak,

İşyeri Hemşireliği (DSP) kursunu tamamlamak ve

Diğer Sağlık Personeli (DSP) sınavında başarılı olmak bulunmaktadır.

Hangi Bölümlerden Mezun Olanlar Eğitim Alabilir?

Uygun bölümler arasında lise, önlisans ve lisans hemşirelik,

Acil tıp teknisyenliği,

Sağlık memurluğu ve

Çevre sağlığı teknisyenliği gibi alanlar yer almaktadır.

İşyeri Hemşireliği Kursu için başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler arasında kimlik, diploma veya geçici mezuniyet belgesi, e-devlet mezun belgesi ve başvuru formu bulunmaktadır.

Uludağ Uzman Akademi, DSP Kursu düzenlemek için bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumudur ve bu kursa katılarak işyeri hemşireliği eğitimi alabilirsiniz.

İşyeri Hemşireliği Kursu eğitimleri Uludağ Uzman Akademi tarafından bakanlık yetkilendirmesiyle düzenlenmektedir. Bu eğitimler tamamen uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilmektedir.

İşyeri Hemşireliği Kursu Eğitimleri Nasıl Gerçekleşir?

Eğitimler 90 saatlik bir programı kapsamaktadır ve 16 gün süresince offline ve online eğitimler şeklinde verilmektedir.

Öncelikle çevrimdışı eğitimler düzenlenmekte olup, katılımcılar diledikleri zaman aralığında bu eğitimlere katılabilirler. Offline eğitimler günlük en fazla 6 saat olacak şekilde planlanmaktadır.

Daha sonra online (canlı) dersler gerçekleştirilir ve katılımcılar 09.00-15.00 veya 15.00-21.00 saatleri arasında düzenlenen sanal sınıflara katılabilirler. Canlı derslerin kayıtlarına her zaman erişilebilir, böylece tekrar yapma olanağına sahip olunur.

Uludağ Uzman Akademi’nin İşyeri Hemşireliği Kursu programları tamamen uzaktan eğitimle gerçekleştirilebilir. Bu sayede istediğiniz yerden eğitim alabilir ve mesleki yetkinliklerinizi artırabilirsiniz.

Diğer Sağlık Personeli Sınavları Nasıl Gerçekleştirilir?

İşyeri Hemşireliği Kursunu tamamlayan katılımcılar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İSG Sınavlarına katılarak başarılı olmaları durumunda sertifikalarını alabilirler. Sınavlarda en az 30 doğru yapılması gerekmektedir. Başarılı olunamayan durumlarda sonraki sınav için başvuru yapma imkanı vardır. İşyeri Hemşireliği Kursunu tamamlayan katılımcılar, sertifikalarını bakanlık kanalıyla aldıktan sonra işyerlerinde görev alabilirler.

Uludağ Uzman Akademi, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmak isteyenlere kaliteli bir eğitim sunmaktadır. İşyeri Hemşireliği Kursu ile iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşarak kariyerinizi ilerletebilir ve çalışanların sağlığı ve güvenliği konularında önemli bir rol oynayabilirsiniz. İşyeri hemşireliği, acil durumlar, sağlık taramaları, sağlık eğitimi ve genel sağlık hizmetleri gibi alanlarda görev alarak çalışanların sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak için önemli bir destek sağlar.

Neden Uludağ Uzman Akademi?

İş Sağlığı ve güvenliği alanında alacağını eğitimlerle siz de İSG profesyoneli olabilirsiniz. Gözleri Uludağ’ın zirveleri gibi olanlar Uludağ Uzman Akademi’yi seçiyor. Birçok alanda İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitimler düzenliyoruz.

Siz de İşyeri Hemşireliği Kursu başta olmak üzere, İşyeri Hekimliği Kursu, İş Güvenliği Uzmanlığı A, B,C Sınıfı eğitimi almak istiyorsanız Bizi tercih edin. Kaliteli eğitimi uygun fiyata alın.

Sınava yönelik soru çözüm programları, deneme sınavları, ders kitapları da ücretsiz.

Sonuç olarak, Uludağ Uzman Akademi tarafından düzenlenen İşyeri Hemşireliği Kursu, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzmanlaşmak isteyenler için önemli bir eğitim fırsatı sunmaktadır. Uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen bu kurs, uygun bölümlerden mezun olan ve ilgili sınavlarda başarılı olan katılımcılara işyeri hemşiresi olma imkanı sağlamaktadır.