Zonguldak İş Güvenliği Kursu

Zonguldak İş Güvenliği Kursu +90 555 162 10 11

ULUDAĞ UZMAN AKADEMİ ZONGULDAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURSU EĞİTİMLERİ

İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip teknik elemandır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı belli bir eğitim sonrasında kazanılan bir kariyerdir. İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olabilmek için Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen fakülte, bölüm ve programlardan mezun olmak gereklidir.  

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanları Tehlike gruplarına göre 3 sınıfa ayrılmış durumdadır. Bunlar;

Çok tehlikeli işyerlerinde görevli A Sınıfı Uzmanları

Tehlikeli işyerlerinde görevli B sınıfı Uzmanları

Az Tehlikeli İş Yerlerinde görevli C Sınıfı Uzmanlarıdır

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanları tehlike grubuna üç gruba ayrılmakla beraber İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlarının belli görev ve sorumlulukları vardır. Bunları da kısaca özetleyecek olursak.  

İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görevleri kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş olup; rehberlik, risk değerlendirmesi, çalışma ortamı gözetimi eğitim, bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle işbirliği başlıkları altında toplamak mümkündür.

1) Rehberlik:

İşin yapılması ve planlanması konusunda personel ve işverene rehberlik ederler.

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir.

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunur.

2) Risk Değerlendirmesi:

  İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılır.  Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapar.

3) Çalışma Ortamı Gözetimi:

  Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol eder.

  İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır. Ve bu konuda işverene önerilerde bulunarak uygulamaları da takip eder.   

4) Eğitim, Bilgilendirme Ve Kayıt: 

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması sağlar.

Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlarlar.   

Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunar ve faaliyetlerin uygulanmasını kontrol eder.

5) İlgili Birimlerle İşbirliği:

 İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapar. Tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamaların takibini yapar.

 Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

 Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışır.

Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.

Zonguldak İş Güvenliği Kursu Uludağ Uzman Akademi’de İSG Eğitimleri

 Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi, İSG eğitimleri alanında A-B ve C eğitimleri verme yetkisine sahip bir eğitim kurumudur. Birçok şehirde eğitim merkezleri ile İSG alanında eğitim hayatına devam etmektedir.

İSG Eğitimi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi İSG eğitimleri için katılımcılarından;

Nüfus Cüzdanı (Kimlik)

Eğitim Başvuru Dilekçesi 

Diploma istemektedir.

( Diploma ve kimlikteki isim veya soy isimlerinde tutarsızlık olanların nüfus kayıt belgesi de ibraz etmesi gerekmektedir.) 

İSG Eğitimi Alabilmek İçin Hangi Diplomaya Sahip Olmak Gerekmektedir?

Sadece bakanlığın belirlediği bölüm ve programlardan mezun olanlar İSG eğitimi alabilmektedir. Bakanlığın belirlediği bölüm ve programların dışındaki diplomalar eğitim için geçerli sayılmamaktadır. Başta Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman olmak üzere eğitim merkezlerinden İSG kursu alabilmek için aşağıda yazılı bölüm ve programlardan mezun olmak gerekmektedir.

Teknik – Eğitim Fakülteleri

Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri

Fen Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümleri

Meslek Yüksek Okullarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümleri

İSG Eğitim Programı Nasıl İşlemektedir?

Zonguldak İş Güvenliği Kursu Uludağ Uzman Akademi’de İSG Eğitimleri;

Uzaktan Eğitim, Örgün Eğitim ve Staj Eğitimi olmak üzere birbirini takip eden üç basamak olarak işlenir. Eğitimler toplam 220 saat sürmektedir.

Uzaktan Eğitim: İSG eğitimlerinin ilk kısmını oluşturmakla beraber eğitim süresi 90 saattir. Eğitimler Zonguldak Uludağ Uzman Akademi’nin uzaktan eğitim sistemi üzerinden kullanıcıların, eğitim kurumunca her kursiyere özel hazırlamış olduğu kullanıcı adı ve şifre sisteme kayıtlı dersleri takip etmeleri uygulanan kısımdır.

Örgün Eğitim: Eğitimlerin ikinci kısmını oluşturan örgün eğitim süresi de 90 saattir. Bu dersler ise Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin eğitim salonlarında işlenir. Dersler bir günde bakanlığın izni dâhilinde en fazla 6 saat olarak, Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin eğiticileri eşliğinde işlenir.

Kovid – 19 Döneminde Örgün Eğitimler:  Örgün eğitimler yüz yüze yapılan bir eğitim modeli olduğundan etkileşim de fazladır. Bu nedenle Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi, bakanlığın izni ile örgün eğitimlerini senkron yani eş zamanlı olarak internet üzerinden gerçekleştirmektedir. 

Staj Eğitimi: Staj eğitimleri Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin İSG Uzmanları tarafından kursiyerin aldığı eğitimlerin tehlike grubuna uygun işyerlerinde toplam 40 saat olarak verilir. 

Adaylar Eğitimlerinin Sona Ermesinin Ardından İSG Sınavlarına Girmeleri Gerekmektedir:

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için eğitim alan kursiyerler, bakanlığın izin ve yetkisi ile ÖSYM tarafından yapılan İSG Sınavlarına girmeleri ve gerekli başarıyı göstermeleri gerekmektedir. Adaylar başarılı olamadıkları takdirde, sonraki sınavlara tekrar kurs almadan girebilirler. 

Adayların İSG Uzmanı Sertifikası Almaları Gerekmektedir:

İSG uzmanı olabilmek için son adım adayların ilgili bakanlıktan gerekli işlemleri tamamlayarak sertifika almalarıdır. Sertifikasını alan adaylar İSG Kâtip uygulaması üzerinden işyerleri ile sözleşme imzalayıp, İSG uzmanı olarak çalışmaya başlayabilirler. Sertifikanızı bakanlıktan teslim alabilmeniz için yapmanız gereken işlemler hakkında da eğitim almış olduğunuz Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin eğitim danışmanlarından gerekli bilgileri alabilirsiniz. 

İSG Uzmanlığında Sınıf Yükseltme İşlemleri: 

İSG Uzmanları A – B ve C sınıfı olmak üzere görev aldıkları işyerlerinin tehlike boyutuna göre 3 sınıfta toplandığından yukarıda bahsetmiştik. Şimdi de sınıflar arası geçişin nasıl yapıldığına dair bilgiler verelim.

C Sınıfından B Sınıfına Geçiş: C sınıfı İSG uzmanı olarak görev yapanların B sınıfına yükselebilmesi için;

– 3 yıl tam zamanlı olarak İSG uzmanı olarak çalışması gerekmekle beraber bu çalışmalarını İSG Kâtip programı üzerinden belgeleyebilmelidirler.

– B sınıfı eğitimi almalıdırlar.

– ÖSYM’nin yapmış olduğu İSG – B sınıfı sınavından başarılı olmalıdırlar.

– Bakanlık üzerinden gerekli işlemleri tamamlayıp, B sınıfı İSG Uzmanlığı sertifikasını almalıdırlar.

B Sınıfından A Sınıfına Geçiş: B sınıfı İSG uzmanı olarak görev yapanların A sınıfına yükselebilmesi için;

– 4 yıl tam zamanlı olarak İSG uzmanı olarak çalışması gerekmekle beraber bu çalışmalarını İSG Kâtip programı üzerinden belgeleyebilmelidirler.

– A sınıfı eğitimi almalıdırlar.

– ÖSYM’nin yapmış olduğu İSG – A sınıfı sınavından başarılı olmalıdırlar.

– Bakanlık üzerinden gerekli işlemleri tamamlayıp, A sınıfı İSG Uzmanlığı sertifikasını almalıdırlar.

Sonuç: İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları gün geçtikçe önemi artan bir disiplin olmakla beraber birçok bilim dalı ile ilişki içerisindedir. Demokrasi ve insan haklarının gelişmesi ile iş ve işçi hakları da gelişme göstermektedir. Ülkemizde de bu doğrultuda 6331 Sayılı Kanun maddesi yayınlanmış ve iş güvenliği alanında dev bir adım atılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için de teknik elemana ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç sanayi ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak her geçen gün artmaktadır. İş güvenliği alanında yetişmiş teknik eleman ihtiyacını karşılamak için de Aile, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerekli şartları taşıyan kurumlara İSG alanında eğitim açma yetkisi vermiştir.   Uludağ Uzman Akademi İş Güvenliği Eğitim Merkezi Zonguldak, Ankara, İzmir, Diyarbakır  şubelerinde kurslar düzenlemektedir.  Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi İSG alanında, özellikle de A, B ve C sınıfı eğitimler için kurs arayan adaylar başta olmak üzere, işyeri hekimliği, işyeri hemşireliği eğitimleri ile de İSG kursiyer adaylarına hizmet sunmaktadır.    

Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi, hijyen ve ilk yardım eğitimleri ile de işyerlerine yönelik eğitim hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca İSG alanında kariyer yapmak isteyen İSG uzmanlarına B ve A eğitimlerinin yanında İSG alanında ISO sertifika eğitimleri de vermektedir.  Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin ISO sertifika eğitimleri ise,

  1. ISO 45001: 2018 İSG İç Denetçi Eğitimi
  2. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  3. ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  4. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Temel Eğitimi
  5. ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
  6. ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
  7. Proses Yönetimi Eğitimi
  8. Doküman Yönetimi Eğitimi şeklinde sıralanabilir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında almak istediğiniz eğitim her ne olursa olsun Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi hep yanınızda. Ayrıca Zonguldak iş güvenliği kursu Uludağ Uzman Akademi’yi sosyal medyadan https://www.facebook.com/taner.basol.311ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut takip ederek İSG alanındaki iş ilanlarını da takip edebilirsiniz.

Uludağ Uzman Akademi’nin amacı İSG alanında bütün meslektaşlarına ve İSG Uzmanı adaylarına gerekli desteği sağlayabilmek olduğundan eğitim alanındaki ders materyallerini de

 https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari adresinden sizlerle ücretsiz paylaşmaktadır.

Hemen Arayın