İşyeri Hekimliği Kursu

İşyeri Hekimliği Kursu eğitimleri düzenleyen Uludağ Uzman Akademi ile kariyerinizi belirleyen adımlar atabilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği, işyerlerindeki hastalık ve yaralanma risklerini azaltmayı hedefleyen önemli bir alandır. Bu alanda uzmanlaşmak ve gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak için “Uludağ Uzman Akademi” tarafından sunulan İşyeri Hekimliği Kursu, sizlere kapsamlı bir eğitim olanağı sunmaktadır.

İşyeri Hekimliği Kursu

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, işyerlerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerini planlayan ve uygulayan bir disiplindir. İSG profesyonelleri, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını tehdit edebilecek riskleri belirleyerek, uygun önlemleri almayı amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği, tehlikeli maddelerin kontrol altına alınmasından ergonomiye, şiddetin önlenmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. İş yerlerindeki tüm çalışma ortamlarında, şantiyelerden ofis binalarına kadar, güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlama sorumluluğu vardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Neden Önemlidir?

İSG standartlarını uygulamak, çalışanların güvenli bir ortamda görevlerini yerine getirmelerine olanak tanır. İSG standartları olmadan, çalışanların yaralanma riski artar ve iş yerinde sağlıksız bir ortam oluşabilir. İşverenlerin İSG’ ye uyum sağlamaması, işçilerin tazminat taleplerinin artmasına yol açabilir. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyum sağlamak işverenlerin yasal sorumluluğudur.

İşyeri Hekimi Kimdir?

İşyeri hekimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve sertifikalandırılmış bir hekimdir. İşyerlerindeki sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi konularında uzmanlaşmıştır.

Kimler İşyeri Hekimi Olabilir?

İşyeri hekimi olmak için tıp fakültelerinden mezun olmanız gerekmektedir. İşyeri Hekimliği Kursu almış ve İSG sınavlarında başarılı olmuş olmanız da önemlidir. Emekli veya çalışan hekimler işyeri hekimi olabilirken, tüm dal ve akademik kariyer basamaklarındaki hekimlerimiz İşyeri Hekimliği Kursu alabilirler.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

İşyeri hekimlerinin görevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1 – Rehberlik:

 • İşverene iş sağlığı ve güvenliği konularında rehberlik yapar
 • İşyerinin tasarımı, çalışma planlaması, organizasyonu ve uygulanması ile ilgili önerilerde bulunmak.
 • İşyerinde çalışanların sağlığını geliştirmek için tavsiyelerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği araştırmalarına katılmak ve çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışan uyumunu sağlamak için araştırmalar yapmak.

2- Risk değerlendirmesi:

 • İş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapmak ve önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak.
 • Özel politika gerektiren grupları takip etmek ve korumak

3- Sağlık gözetimi:

 • İşe giriş ve periyodik muayeneleri yapmak ve çalışanları bilgilendirmek.
 • Çalışanların sağlık gözetimini yapmak, gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların işe uygunluğunu belirleyen muayene ve tetkiklerin sonuçlarını düzenlemek ve muhafaza etmek.
 • Özel politika gerektiren grupların sağlık muayenelerini tekrarlar.
 • Sağlık sorunlarına bağlı olarak işe devamsızlık durumlarını ve sağlık tehlikelerini tespit etmek.
 • İşten uzaklaşan çalışanların işe dönüşlerinde uygun görev verilmesi için işverene tavsiyelerde bulunmak.

4- Eğitim, bilgilendirme ve kayıt:

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması ve uygulanmasını sağlamak
 • İlkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonunu ve eğitimini yürütmek
 • Çalışanlara sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin zararları ve koruyucu donanımlar konularında eğitim vermek.
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarını kaydetmek ve raporlamak

5- İlgili birimlerle işbirliği:

 • İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği kurulu ve diğer ilgili birimlerle işbirliği yapmak
 • İşyerinde yapılan ölçümlerin yapılmasını önermek ve sonuçları değerlendirmek
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları analizine katılmak ve iyileştirme programları geliştirmek
 • Sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili hastanelerle işbirliği yapmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yapmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği talimatları ve çalışma izin prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına destek sağlamak.
 • Yıllık çalışma planını iş güvenliği uzmanıyla birlikte hazırlamak.
 • Çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve işbirliği yapmak
 • Bu özet, işyeri hekimlerinin temel görevlerini içermektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak çalışanların sağlığını korumak, riskleri değerlendirmek, sağlık gözetimi yapmak, eğitim ve bilgilendirme sağlamak, diğer ilgili birimlerle işbirliği yapmak işyeri hekimlerinin önemli sorumlulukları arasındadır.

İşyeri Hekimliği Kursu Eğitimleri

İSG alanında çalışmak isteyen doktorlarımızın İşyeri Hekimliği Kursu almaları zorunludur. Eğitimler bakanlıkça yetkilendirilmiş kurumlarca düzenlenebilir. Bursa Uludağ Uzman Akademi de gerekli yetkilendirme ve ruhsatlara sahip bir eğitim kurumudur. Bu konu çok önemlidir eğitim almayı düşünen arkadaşların mutlaka dikkat etmesi gereklidir.

Eğitimlerimizi Uludağ Uzman Akademi olarak bakanlık onaylı olarak uzaktan eğitim ile gerçekleştiriyoruz. İşyeri Hekimliği Kursu eğitimleri 180 saat teorik eğitim ve 40 saat pratik eğitim olarak gerçekleştirilir. İlk olarak teorik eğitimler gerçekleştirilir.

Öncelikle çevrimdışı dersler düzenlenir ve bu dersler katılımcılarımızın eğitim programlarını istedikleri saatler arasında gerçekleştirebilecekleri şekilde programlandırılır. Offline eğitim sistemi sınava kadar aktif tutulur böylelikle Uludağ Uzman Akademi’de İşyeri Hekimliği Kursu alan tüm katılımcılarımız ihtiyaç duydukları kadar ders çalışabilirler.

Ardından teorik eğitimlerin online kısmı başlar ve iki farklı grupta gerçekleştirilen derslere kursiyerlerimiz diledikleri programda derse katılabilirler. İlk grup 09.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleştirilirken ikinci grup ise 15.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilir.

Son olarak ise uygulamalı eğitimler gerçekleştirilir. Kurumumuz Uludağ Uzman Akademi sadece Bursa’da değil; tüm Türkiye’de staj eğitimlerinizi tamamlamanıza yardımcı oluyor.

Uludağ Uzman Akademi’yi Farklı Kılan Nedir?

Öncelikle Uludağ’ın zirveleri gibi yüksekleri hedef edinmişlerin yani en yukarıları planlayanların tercih ettiği bir eğitim kurumuyuz. Amacımız sadece İşyeri Hekimliği Kursu katılımcılarımızın prosedür eğitimlerini tamamlamak değildir. Aynı zamanda İSG Sınavlarında da yeterli puanı alarak isimlerini İSG profesörleri arasına yazdırmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Bunun için katılımcılarımıza;

Kaliteli ve güncel ders kitapları

Dijital ders notları, hap bilgiler, online denemeleri de ücretsiz gönderiyoruz.

Her sınav öncesinde İşyeri Hekimliği Kursu programlarımıza katılanlar için ücretsiz, online soru çözüm programları düzenliyoruz.

Sınavda barılı olan hekimlerimize yönelik meslek içi eğitim seminerleri düzenliyoruz.

Ayrıca İSG alanında çalışmayı planlayanları da çeşitli firmalara yönlendiriyoruz.

Size Uludağ Uzman Akademili olmanız için haklı birkaç neden sorduk. Daha çok nedene ihtiyacı olanlar ayrıntılı bilgi almak ve kayıt işlemlerini gerçekleştirmek için hemen sayfamızdaki telefon numaralarından bize ulaşabilirler. Sitemizde bulunan Jivo Canlı Destek Hattı ve WhatsApp programından da bize ulaşabilirsiniz.