İstanbul Diğer Sağlık Personeli Kursu

ULUDAĞ UZMAN AKADEMİ

İşyeri Hemşiresi

25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu ifade eder.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

2) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

3) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

4) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

5) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

6) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

7) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

8) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Diğer Sağlık Personellerinin Yetkileri

1) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

2) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

Diğer Sağlık Personelinin Yükümlülükleri

1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.

 Kimler Diğer Sağlık Personeli Olabilir?

Diğer sağlık personeli, DSP kısaltması ile anıldığı gibi işyeri hemşiresi ismi ile de bilinir. Diğer sağlık personeli veya kamuoyundaki adıyla işyeri hemşiresi olabilmek için gereken şartlar Çalışma Bakanlığı tarafından koyulmaktadır.

Bu şartlar ise;

  1. İşyeri hemşireliği eğitimi almak
  2. İşyeri hemşireliği sınavlarında başarılı olmaktır.

İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

Diğer sağlık personeli (DSP) / İşyeri hemşireliği eğitimleri Çalışma Bakanlığınca kurs düzenleme yetkisine sahip eğitim kurumları tarafından verilir. İstanbul işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi, Çalışma Bakanlığı tarafından işyeri hemşireliği eğitimleri düzenlemek için yetkilendirilmiş bir eğitim kurumudur.

İşyeri Hemşireliği Kursu Başvuruları

İstanbul işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi’den eğitim alacak kursiyer adaylarımızın aşağıdaki belgelerle eğitim kurumumuza başvuru yapmaları gerekmektedir:

  1.  Diploma: Acil Tıp Teknisyenliği, Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu ve Hemşirelik diplomaları kabul edilmektedir. Farklı bölümden mezun olan sağlık çalışanlarımız işyeri hemşireliği eğitimi alamazlar.
  2.  Nüfus Cüzdanı: 
  3. Kurs Başvuru Dilekçesi:

İstanbul işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi’den eğitim alacak adaylarımızın diploma ve nüfus cüzdanındaki kişi bilgilerinin aynı olması gerekmektedir. Evlilik vb nedenlerle kişi bilgilerinde değişiklik olan adayların eğitim kurumumuza nüfus kayıt örneği de getirmeleri gerekmektedir.

İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

İstanbul işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi’de eğitimler 45 saat uzaktan eğitim ve 45 saat örgün eğitim olarak yapılmaktadır.

Uzaktan eğitimler, İstanbul işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi’nin uzaktan eğitim sistemi üzerinden kayıtlı derslerin takip edilmesi ile düzenlenir.

Örgün eğitimler ise İstanbul işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi2nin dersliklerinde her biri alanında otorite kabul edilen eğitimcilerin rehberliğinde bir günde en fazla 6 saat olacak şekilde düzenlenir.

Pandemi döneminde ise tedbirlere uymak ve uyulmasını da sağlamak amacıyla İstanbul işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi tarafından örgün eğitimler internet ortamında online olarak yapılmaktadır.

İşyeri Hemşireliği Sınavları

Çalışma Bakanlığının görevlendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılan sınava girmek ve yeterli puanı almak gerekmektedir. Sınavda yeterli puanı alan katılımcılar bakanlıktan sertifikalarını alarak göreve başlayabilirler.

Sınavda yeterli puanı alamadığı için başarısız sayılan katılımcılar ise sonraki sınavlara tekrar kurs almadan girebilirler. Eğitimleriniİstanbul işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi aracılığıyla alan katılımcılar ise başarısız oldukları taktirde sonraki sınava tekrar hazırlanmak amacıyla eğitim kurumumuzun derslerine ücretsiz olarak misafir öğrenci olarak katılabilirler.

Sağlık Emekçilerinin Eğitimlerde İlk Tercihi

Katılımcılarımızın İstanbul işyeri hemşireliği kurslarında Uludağ Uzman Akademi’yi seçmelerinin nedenlerini saymakla bitiremeyiz. Eğitim kurumumuzdan kurs almış katılımcılarımıza bu soruyu yönelttiğinizde birbirinden farklı birçok cevap almanız mümkündür. Dilerseniz katılımcılarımızın vereceği muhtemel cevaplardan sadece birkaç tanesini sizin için sıralayalım.

İstanbul işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi bütün kursiyerlerine ücretsiz olarak,

  • Konu anlatımı ve soru bankasından oluşan eğitim seti hediye etmekle beraber
  • Sınav öncesi 60 saatlik soru çözüm ve ders tekrar programları ve
  • İngilizce ve Rusça Eğitimleri
  • ISO 45001 Eğitimleri düzenlemektedir

Bu saydıklarımız katılımcılarımıza sunduğumuzun imkânların sadece birkaçı olmakla beraber,

İstanbul işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi olarak eğitim ailemizin bir parçası olarak katılımcılarımızı ailemizin bir parçası olarak görüyoruz.  Kurs dönemi boyunca ve kurslarını başarı ile tamamlamalarının ardında da bağlarımızı koparmamak ve onlara imkânlarımızın el verdiği dairede bütün desteği sağlamak amacıyla sosyal medya hesaplarımız üzerinden İSG alanındaki gelişmeleri bildirerek ve yine sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığımız iş ilanları ile destek veriyoruz. Sizler de eğitim kurumumuzu https://www.facebook.com/taner.basol.311   facebook ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

İstanbul işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi eğitimlerinde sadece kendi kursiyerlerini değil iş sağlığı ve alanında emek harcayan ve eğitim alan meslektaşlarına hizmet etme amacıyla dijital ders notlarını ve İSG alanındaki mevzuatları da sitemiz üzerinden yayınlıyoruz. Ana sayfamızda bulunan ders notları butonunu tıklayarak veya  https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari linkinden ders notlarını indirebileceğiniz gibi yine ana sayfamızda bulunan İSG Mevzuatları butonuna tıklayarak veya https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari linkinden mevzuatları da indirebilirsiniz.

İstanbul işyeri hemşireliği kursu Uludağ Uzman Akademi eğitim sektöründe 7 yılı birçok başarı ile beraber geride bırakmaya hazırlanan; iş sağlığı ve güvenliği alanında kurslar düzenleyen bir eğitim kurumudur.

Sizler de eğitimlerinizi işin uzmanı Uludağ Uzman’dan almak için acele edin.