Ankara İşyeri Hekimliği Kursu Uludağ Uzman Akademi

Ankara İşyeri Hekimliği Kursu Uludağ Uzman Akademi Kursumuzu Arayıp İş Güvenliği Kursu, İşyeri Hekimliği Kursu, İşyeri Hemşireliği Kursu Hakkında Bilgi Alabilirsiniz.

İşyeri Hekimi: 6331 sayılı iş güvenliği Kanun’una göre; İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimlere verilen addır.

İşyeri Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

 • İşe giriş sürecinde ,iş ve çalışan uyumunun sağlanması, işe bağlı sağlık tehlikeleri açısından duyarlı adayların belirlenmesi, işe yeni başlayanların sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları açısından oryantasyonunun sağlanması sağlar.
 • Çeşitli sebeplerle doğabilecek  maruziyetler sebebiyle çalışanlarda meydana gelebilecek hastalıkların, henüz yakınmalar ortaya çıkmadan saptanması amacıyla aralıklı kontrol muayenelerinin yapılması,
 • Hem işe giriş hem de aralıklı kontrol muayenelerinin ve sürekli izlemin yapılandırılabilmesi için işletmenin bütününde sağlık ve güvenlik tehlikelerinin belirlenmesi ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi amacıyla gözlem ve incelemeler yapılması,
 • İşyeri ortamı ve zararlılarla ilgili ölçüm ve analizlerin planlanması ve sonuçların değerlendirilmesi, sürekli takibi,
 • İşe giriş ve periyodik muayeneleri, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri, işyeri ortamı gözlem ve analizleri vb. faaliyetler nedeniyle  elde edilen verilerin analizi, kayıt ve istatistiksel değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanarak iş sağlığı sorunlarının sıklık ve yaygınlıklarının tanımlanması, 
 • Çalışanlara; işyerindeki olası sağlık zararlarından, korunma, güvensiz davranışlardan kaçınma ve sağlığın olumlu yönde geliştirilmesi bilgi ve becerilerinin kazandırılması,
 • İşletme dışından gerekli bilgilerin sağlanması, kimi özel sorunların tanımlanması için araştırmalar yürütülmesi,
 • Yürütülen işyeri sağlık hizmetlerinin miktar ve kapsamının, koruyucu-önleyici hekimlik faaliyetlerinin bulgularıyla, sonuçlarının işletme yönetimine ve  yasal gereksinimlere uygun olarak bölge çalışma müdürlüklerine raporlanması işyeri hekimlerinin temel görevleridir.

İşyeri Hekimi Olarak Görev Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İşyeri Hekimi olabilmek için gerekli şartları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu şekilde belirlemiştir.

 • İşyeri hekimliği eğitimi almak
 • İşyeri sınavlarında başarılı olmak şeklinde belirlenmiştir.

 İşyeri Hekimliği Eğitimlerine Kayıt Yaptırabilmek İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İşyeri hekimliği eğitimleri bakanlığın kurs açmak için gerekli izinleri verdiği eğitim kurumları tarafından düzenlenir. Eğitim kurumumuz Ankara işyeri hekimliği kursu Uludağ Uzman Akademi, eğitimlerini bakanlıktan almış izinler neticesinde gerçekleştirmektedir.

Kurumumuzdan eğitim almak isteyen katılımcılarımızın kurumumuza başvuru yaptıklarında bazı evraklar ibraz etmeleri gerekmektedir.  Ankara işyeri hekimliği kursu Uludağ Uzman Akademi olarak kayıt esnasında istediğimiz evraklar;

Kurs Başvuru Dilekçesi: Kurs başvurusunda kurumumuzdan temin edebilirsiniz.

Kimlik (Nüfus Cüzdanı)

Diploma: Türkiye’deki üniversitelerin tıp fakültelerine ait diploma veya YÖK tarafından denklik verilmiş yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerine ait diplomalar veya geçici mezuniyet belgeleri ile e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri bakanlık tarafından geçerli sayılmaktadır. 

İşyeri Hekimliği Eğitimleri

Ankara işyeri hekimliği kursu Uludağ Uzman Akademi’deişyeri hekimliği eğitimleri bakanlığın belirtmiş  programları doğrultusunda ;

90 saat uzaktan eğitim modeliyle asenkron olarak yapılır. Uzaktan eğitim dersleri eğitim tarihi itibariyle sisteme yüklenir ve katılımcılar diledikleri saatler arasında ve diledikleri sıklıkta dersleri takip edebilirler. Ankara işyeri hekimliği kursu Uludağ Uzman Akademi’de uzaktan eğitimlerin sona ermesinin ardından yine 90 saat olmak üzere örgün eğitim programları gerçekleştirilir. Örgün eğitimler eğitim kurumumuzda yüz yüze yapılır. Pandemi Dönemi ile birlikte örgün eğitimler online sistemde senkron (eş zamanlı ) olarak yapılmaktadır. Örgün eğitimlerin sona ermesi ile birlikte Ankara işyeri hekimliği kursu Uludağ Uzman Akademi’de pratik eğitimler sona ermiş olur. 40 saatlik pratik eğitimlerin ardından da eğitim programımız tamamlanmış olur.

İşyeri Hekimliği Sınavları

Eğitimini tamamlayan katılımcılarımız bakanlığın yetkilendirmesi ile ÖSYM tarafından yapılan işyeri hekimliği sınavlarına girerek yeterli puanı almaları gerekmektedir. Yeterli puanı alamayan katılımcılarımız tekrar kurs almadan sonraki sınavlara ÖSYM sınav işlemlerini tamamladıktan sonra girebilirler.

Ankara İşyeri Hekimliği Eğitimlerinde Tanınan İsim Uludağ Uzman Akademi

 Ankara işyeri hekimliği kursu Uludağ Uzman Akademi eğitimlerini öğrenci odaklı olarak alanının en iyisi eğiticilerin eşliğinde yapmaktadır. Bu eğitimleri düzenlerken sadece katılımcılarının gireceği işyeri hekimi sınavında başarılı olmalarını sağlamak amacıyla değil; aynı zamanda katılımcıların işyeri hekimliği sektörüne adım attıklarında tam donanımlı olarak başlamalarını sağlamaktadır. Eğitim bizim işimiz parolasıyla yola çıkan eğitim kurumumuz; katılımcıları için birbirinden yararlı eğitim seçenekleri ile katılımcılarına hizmet sunmaktadır.

Ankara işyeri hekimliği kursu Uludağ Uzman Akademi’den eğitim alan bütün katılımcılarımıza,

 • Soru Bankaları ve Konu Anlatım Kitaplarından oluşan eğitim seti hediye ediyoruz.
 •  Eğitim kurumumuzdan eğitim alan bütün kursiyerlerimize sınav öncesi 60 saatlik konu anlatımı ve soru çözüm programını da ücretsiz düzenliyoruz.
 • Bizden eğitim alan tüm kursiyerlerimize yine ücretsiz olmak üzere ISO 45001 Sertifika Eğitimi düzenliyoruz.
 • Yukarıda saydıklarımıza ilave olarak yine kursiyer ve aldığı eğitim fark etmeksizin herkese kariyer planlamalarına yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla yine ücretsiz olarak İngilizce ve Rusça eğitimleri düzenliyoruz.

Herkes Yaralansın Diye

Eğitim alanındaki dijital ders notlarımızı https://yeniuzmanakademi.com/is-guvenligi-ders-notlari sayfamızdan ücretsiz yayınlamakla beraber, işyeri hekimliği, diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm mevzuatları da yine  https://yeniuzmanakademi.com/is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatlari sayfamızdan yayınlıyoruz.

İşyeri hekimliği kursu Uludağ Uzman Akademi işveren ve İSG alanındaki profesyonelleri buluşturmak için sosyal medya hesaplarından iş ilanları yayınlıyor. https://www.facebook.com/taner.basol.311 ve https://instagram.com/yeni_uzmanakademi?igshid=j2kucvlxiut sosyal medya hesaplarımızı takip ederek iş ilanlarına siz de göz atabilir ve kendinize uygun şirkette mesaiye başlayabilirsiniz.